Podnikání ?
Podnikejte v Aqua-fitness s námi.
Zajistíme Vám vše, co potřebujete.
Vzdělání ?
Vzdělávejte se v tom, co Vás baví
a staňte se instruktorem
nebo trenérem.
Zábava ?
Pojďte si zacvičit s námi a
vyzkoušejte Aqua Fitness lekce
nebo cvinčení Kebbelts

Aqua fitness academy

První český školící systém Aqua Fitness Academy® (dále jen AFA) se věnuje od roku 2004 mimořádně nové a specifické oblasti "Aqua Fitness". Spojuje cvičení, skupinovou jízdu na vodních kolech, animační, sportovní a porehabilitační programy, které se týkají především provozování sportu, pohybu a zábavy ve vodním prostředí. Ve svých školících programech klade AFA největší důraz na bezpečnost a kvalitu tělovýchovných služeb pro kondičně cvičící, rizikové skupiny, skupiny se zdravotním oslabením nebo sportovce.

Přinášíme

 • výuku zcela nových sportovních disciplín, cvičení ve vodě a skupinovou jízdu na stacionárních kolech ve  vodě
 • přípravu kvalifikovaných Instruktorů animačních programů Aqua Fitness® pro cvičení ve vodě
 • přípravu kvalifikovaných trenérů Aqua Fitness® Bike pro vedení skupinové jízdy na kolech ve vodě
 • projekty sportovně-animačního charakteru u vodního prostředí, včetně realizace
 • interní školení trenérů a instruktorů AF® přímo ve středisku provozovatele
 • odborné semináře a přednášky z jednotlivých oblastí sportu a TV v Aqua Fitness ®
 • vzájemnou propagaci a partnerství provozoven s našimi licencovaným trenéry a instruktory
 • garanci supervize výkonu absolventů AFA

Uvítáme

 • majitele a provozovatele aqua-parků,bazénů, koupališť,cestovních kanceláří, rehabilitačních center a lázní se zájmem o spolupráci
 • trenéry a instruktory působící v oblasti vodních i suchozemských cvičení
 • nadšence a cvičící veřejnost se zájmem o cvičení ve vodě, jízdu na kole a profesionální sebevzdělávání
14.10.2013

Novinky

Dvoudenní seminář Aqua Splash

nové trendy v aerobním cvičení a cvičení s náčiním, získání osvědčení o specializaci. Ubytování samostatně:www.penzionkoruna.cz

LRC Opava, termín 3. 4. 12. 2016 , cena 6650,-/os
Akreditované školení Instruktor Aqua Fitness - II. část advanced

Místo Opava LRC, cena 5650,-Kč osoba, nutno uhradit do konce října.

18.-19. - 20.11. 2016 + zk
2 denní seminář Aqua prenatal

 6650,- Kč osoba, přihlášky evidovány po úhradě semináře do 30.10.2016. Ubytování možno zajistit v penzionu koruna, www.koruna.cz samostatně

19. - 20.11. 2016, místo Opava Léčebně rehabilitační centrum školní statek
Akreditované školení Instruktor kondičního a zdravotního cvičení Kebbelts

akreditované školení MŠMT pro provozování TV a sport služeb v oblasti kondiční a zdravotní cvičení.

Opava LRC, cena 9 500,-/os, termín 5.-6.11. - 21.-23.11.2016 + zk