Ochranná známka

Aqua Fitness® vzdělávací program je duševním vlastnictvím AQUA FITNESS ACADEMY  Romany Mlčochové-Andělové ,,dále jen AQUA FITNESS ACADEMY“ chráněný národním autorským právem. Porušení práv ochranné známky je postižitelné dle Trestního zákona a spojeno s náhradou škody dle zákona o Ochranných známkách.

  • Používání ochranné známky Aqua Fitness® a jejich mutací se řídí přesnými licenčními pravidly.
  • Aqua Fitness®  je ochranná známka AQUA FITNESS  ACADEMY a je registrovaná v zemích EU.
  • Každý absolvent Aqua Fitness® vzdělávacího programu musí mít s AQUA FITNESS ACADEMY uzavřenu bezplatnou licenční smlouvu, která má zakotvena pravidla používání získaného know-how chráněného ochranou známkou Aqua Fitness ®.
  • Aqua Fitness®  animační programy, nebo lekce smí nabízet pouze bazény, koupaliště, aqua-parky a další subjekty s vodní plochou, kde jednotlivý program, nebo lekce vedou lektoři s akreditovaným osvědčením Instruktor animačních programů Aqua Fitness® , nebo Trenér Aqua Fitness® Bike,od roku 2013 zdravotního a kondičního cvičení "Kebbelts", Instruktor Aqua Fitness.kIteré zahrnuje všchny předešlé specializacedo jednoho celku.

Novinky

Aqua Fitness Instruktor akreditované školení MŠMT dle nks

Místo konání Sport hotel Vitality a. s, Vendryne, cena za osobu 29 500,-Kc

3,4,5 března 2023, 24,25,26 brezna 2023, 31.brezna, 1,2 dubna 2023, 28,29,30 dubna 2024
Aqua Splash cvičení s vodním náčiním a nářadím (válce desky aj.)

11.-12.3. 2023 AQUA Splash cvičení s vodním náčiním a nářadím ve vodě. 2 dny

Cena 9 500,- osoba místo Sport hotel Vitality a. s, Vendryne, ubytování strava v hotelu za výhodnou cenu zajištěna
Aqua Prenatal 2 denní seminář

Ubytování a stravu zajistíme v hotelu Vitality za výhodnou cenu

4.-5.3.2023 cena 9 500,./osoba, diplom o absolvování specializace
nová autorizace 2022 - 2027 Aqua Fitness - autorizovaná osoba Mgr. Romana Andělová

autorizace Aqua Fitness 

zahájení od 1.1..2022