Ochranná známka

Aqua Fitness® vzdělávací program je duševním vlastnictvím AQUA FITNESS ACADEMY  Romany Mlčochové-Andělové ,,dále jen AQUA FITNESS ACADEMY“ chráněný národním autorským právem. Porušení práv ochranné známky je postižitelné dle Trestního zákona a spojeno s náhradou škody dle zákona o Ochranných známkách.

  • Používání ochranné známky Aqua Fitness® a jejich mutací se řídí přesnými licenčními pravidly.
  • Aqua Fitness®  je ochranná známka AQUA FITNESS  ACADEMY a je registrovaná v zemích EU.
  • Každý absolvent Aqua Fitness® vzdělávacího programu musí mít s AQUA FITNESS ACADEMY uzavřenu bezplatnou licenční smlouvu, která má zakotvena pravidla používání získaného know-how chráněného ochranou známkou Aqua Fitness ®.
  • Aqua Fitness®  animační programy, nebo lekce smí nabízet pouze bazény, koupaliště, aqua-parky a další subjekty s vodní plochou, kde jednotlivý program, nebo lekce vedou lektoři s akreditovaným osvědčením Instruktor animačních programů Aqua Fitness® , nebo Trenér Aqua Fitness® Bike,od roku 2013 zdravotního a kondičního cvičení "Kebbelts", Instruktor Aqua Fitness.kIteré zahrnuje všchny předešlé specializacedo jednoho celku.

Novinky

cvičebně relaxační pobyt hotel Vitality Vendryně

Cena 3 855,- /os

21. -23. 2. 2019
cvičení pro těhotné ve vodě dvoudenní seminář

cena 7 450,- Os - dvoudenní

místo konání hotel VITALITY VENDRYNĚ

22. -23. 2. 2020 osvědčení o specializaci
Autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci

autorizovaná osoba Aqua Fitness, kod profesní kvalifikace 74-025-n, platnost 2016-2021

17.1.2017
Dvoudenní seminář Aqua Splash - aerobní cvičení a posilování ve vodě, zásobník cviků, novinky

nové trendy v Aqua Fitness, cvičení s náčiním, získání osvědčení o specializaci. Ubytování pouze v hotelu Vitality Vendryně za výhodné ceny. Kontakt k ubytování 722 223 003

Hotel Vitality Beskydy termín 22. -23.2.2020 cena 7450,-/os