Ochranná známka

Aqua Fitness® vzdělávací program je duševním vlastnictvím AQUA FITNESS ACADEMY  Romany Mlčochové-Andělové ,,dále jen AQUA FITNESS ACADEMY“ chráněný národním autorským právem. Porušení práv ochranné známky je postižitelné dle Trestního zákona a spojeno s náhradou škody dle zákona o Ochranných známkách.

  • Používání ochranné známky Aqua Fitness® a jejich mutací se řídí přesnými licenčními pravidly.
  • Aqua Fitness®  je ochranná známka AQUA FITNESS  ACADEMY a je registrovaná v zemích EU.
  • Každý absolvent Aqua Fitness® vzdělávacího programu musí mít s AQUA FITNESS ACADEMY uzavřenu bezplatnou licenční smlouvu, která má zakotvena pravidla používání získaného know-how chráněného ochranou známkou Aqua Fitness ®.
  • Aqua Fitness®  animační programy, nebo lekce smí nabízet pouze bazény, koupaliště, aqua-parky a další subjekty s vodní plochou, kde jednotlivý program, nebo lekce vedou lektoři s akreditovaným osvědčením Instruktor animačních programů Aqua Fitness® , nebo Trenér Aqua Fitness® Bike,od roku 2013 zdravotního a kondičního cvičení "Kebbelts", Instruktor Aqua Fitness.kIteré zahrnuje všchny předešlé specializacedo jednoho celku.

Novinky

Seminář zdravotní cvičení Kebbelts pro seniory - seminář 2 dny

Sporthotel Hotel Vitality Vendryně,2 dny, nocleh a stravu zajistíme výhodně.

 

29. - 30. 8. 2022 7500,-/os
nová autorizace 2022 - 2027 Aqua Fitness - autorizovaná osoba Mgr. Romana Andělová

autorizace Aqua Fitness 

zahájení od 1.1..2022
Akreditace MSMT Instruktor Aqua Fitness

Dne 22. 4. 2020 byla udělena Mgr. Romaně Andělové DiS, akreditace MSMT Instruktor Aqua Fitness  (20.4. 2020 - 20. 4. 2023 )

autorizovaná osoba pro konání kvalifikačních zkoušek Aqua Fitness dle MŠMT - Mgr. Romana Andělová
cvičení pro těhotné ve vodě dvoudenní seminář - joga, tai-chi - pomalé styly ve vodě

cena 8 850,- Os - dvoudenní

místo konání hotel VITALITY VENDRYNĚ

22. - 23. 10. 2022, - 8850,-/os